Výber prednášok - IV. Celoslovenskú konferenciu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách CS s medzinárodnou účasťou