III. Celoslovenská konferencia sestier s medzinárodnou účasťou