15. Svetový sterilizačný kongres s aktívnou účasťou Nemocnice Poprad, a.s.