VI. Celoslovenskú konferenciu sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách Centrálnej sterilizácie spojenú s voľbami do sekcie sestier pracujúcich na CS pri SKSaPA