Prednášky + Správa - VI. Celoslovenská konferencia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS spojená s voľbami do odbornej sekcie sestier pracujúcich na pracoviskách CS