Vzdelávacie akcie

 

IV. Celoslovenská konferencia sestier a pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS
19. - 20.5 2013 hotel Tatra Poprad

 

III. Celoslovenská konferencia sestier a pracovníkov pracujúcich na pracoviskách OCS, 22.-23.2013 hotel Tatra Poprad